Vurderinger af biosimilære lægemidler

Medicinrådet foretager en sundheds faglig vurdering af, til hvilke patienter og under hvilke forhold et biosimilært lægemiddel kan ibrugtages


Medicinrådet har vurderet følgende biosimilære lægemidler:

14. september 2017
Biosimilært rituximab til non-Hodgkin Lymfom