Vurderinger af biosimilære lægemidler

Medicinrådet vurderer til hvilke patienter og under hvilke forhold et biosimilært lægemiddel kan ibrugtages


Medicinrådet har vurderet følgende biosimilære lægemidler:


Biosimilært rituximab til non-Hodgkin Lymfom

14. september 2017


Biosimilært trastuzumab til anti-HER2 behandling af brystkræft
30. maj 2018