Anbefalinger og vejledninger

Medicinrådet udarbejder anbefalinger af nye lægemidler og nye indikationer samt behandlingsvejledninger for terapiområder til regionerne


Anbefalinger af nye lægemidler eller nye indikationer

Medicinrådet har endnu ikke færdiggjort vurderinger af nye lægemidler eller nye indikationer.
Procesindikatoren viser, hvilke ansøgninger Medicinrådet p.t. behandler.

Vurderinger af biosimilære lægemidler


Behandlingsvejledninger

Medicinrådet har endnu ikke godkendt nye behandlingsvejledninger.


Færdiggørelse af RADS-dokumenter

Medicinrådet har godkendt følgende dokumenter udarbejdet efter RADS-metoder:


Lægemiddelrekommandationer

Medicinrådet udsteder lægemiddelrekommandationer på baggrund af prisforhandlinger og udbud foretaget af Amgros I/S.


Rettelser og præciseringer af RADS-dokumenter

Efter afviklingen af RADS pr. 31. december 2016 har det vist sig at være nødvendigt at udsende rettelser og præciseringer af en række RADS-dokumenter. Medicinrådet har påtaget sig opgaven med at udsende de pågældende dokumenter til regionerne.


Læs mere: