20. april 2017

Referat fra rådsmødet 29. marts 2017

Referatet fra rådsmødet 29. marts 2017 er nu offentliggjort og kan findes her:

4. april 2017

Medicinrådet godkender forretningsorden, habilitetspolitik og fortrolighedspolitik

På rådsmødet den 29. marts 2017 godkendte Medicinrådet sin forretningsorden samt en fortrolighedspolitik og en habilitetspolitik, der blandt andet beskriver procedurer omkring habilitetserklæringer