22. november 2017

Sådan er Medicinrådets habilitetsregler – kort fortalt

Medicinrådet har udarbejdet en kort præsentation af habilitetsreglerne, der bl.a. kan bruges af fagudvalgsmedlemmer

22. november 2017

Revideret ansøgningsskema – nye lægemidler og nye indikationer

Medicinrådet har revideret ansøgningsskemaet til den endelige ansøgning om vurdering af nye lægemidler/nye indikationer. Det reviderede ansøgningsskema kan anvendes fra dags dato

Status

Så mange ansøgninger har Medicinrådet modtaget

Pr. 31. oktober 2017 har Medicinrådet i alt modtaget 26 foreløbige ansøgninger og ni endelige ansøgninger.

oktober ansøgninger_500px.png
Metoder og ansøgning

Læs mere om Medicinrådets metoder og find information om ansøgningsprocessen her

Fagudvalg

Find kommissorier og sammensætning af Medicinrådets fagudvalg

Dagsordener og referater

Dagsordener for rådsmøderne offentliggøres fem dage før mødet

Lægemiddelrekommandationer

Medicinrådet udsteder rekommandationer på baggrund af prisforhandlinger og udbud foretaget af Amgros I/S