3. juli 2017

Det første halve år: En travl start for Medicinrådet

 

Seks måneder efter Medicinrådets opstart, er der indsendt 41 henvendelser om vurdering af nye lægemidler eller nye indikationer. Medicinrådet forventer fortsat op mod 75 sager om året

16. maj 2017

Medlemmer af Medicinrådet og fagudvalg kan ikke modtage ydelser fra firmaer

Størstedelen af medlemmerne af fagudvalget vedrørende gigtsygdomme må forlade fagudvalget, fordi deres kongresdeltagelse ikke er i overensstemmelse med Medicinrådets habilitetspolitik om, at medlemmer ikke må modtage ydelser fra firmaer, som har lægemidler til vurdering

Metoder og ansøgning

Læs mere om Medicinrådets metoder og find information om ansøgningsprocessen her

Fagudvalg

Find kommissorier og sammensætning af Medicinrådets fagudvalg

Dagsordener og referater

Dagsordener for rådsmøderne offentliggøres fem dage før mødet

Lægemiddelrekommandationer

Medicinrådet udsteder rekommandationer på baggrund af prisforhandlinger og udbud foretaget af Amgros I/S