14. september 2017

Medicinrådet godkender første vurdering af et biosimilært lægemiddel

På rådsmødet den 14. september 2017 godkendte Medicinrådet den første vurdering af et biosimilært lægemiddel: biosimilært rituximab til non-Hodgkin lymfom

11. september 2017

Sådan vurderer Medicinrådet biosimilære lægemidler

Medicinrådet foretager en sundhedsfaglig vurdering af, til hvilke patienter og under hvilke forhold det biosimilære lægemiddel kan ibrugtages

 

Status

Så mange ansøgninger har Medicinrådet modtaget

Pr. 31. august 2017 har Medicinrådet modtaget 17 foreløbige ansøgninger og tre endelige ansøgninger.

Oversigten opdateres ultimo september.

August ansøgninger_500px.png
Metoder og ansøgning

Læs mere om Medicinrådets metoder og find information om ansøgningsprocessen her

Fagudvalg

Find kommissorier og sammensætning af Medicinrådets fagudvalg

Dagsordener og referater

Dagsordener for rådsmøderne offentliggøres fem dage før mødet

Lægemiddelrekommandationer

Medicinrådet udsteder rekommandationer på baggrund af prisforhandlinger og udbud foretaget af Amgros I/S