5. januar 2018

Høring over forslag til ændringer af Medicinrådets metoder

Medicinrådet sender nu forslag til ændringer af Medicinrådets metoder vedrørende søgestrategi og kategorisering af klinisk merværdi i forbindelse med vurdering af nye lægemidler og nye indikationer i høring

Eventuelle bemærkninger til forslagene skal være Medicinrådet (medicinraadet@medicinraadet.dk) i hænde senest den 26. januar 2018, kl. 10

21. december 2017

LVS og regionerne anmodes igen om at indstille en formand for fagudvalget vedrørende kræft i æggestokkene

Helt undtagelsesvist anmoder Medicinrådets formandskab nu LVS og regionerne om at indstille en formand for fagudvalget vedrørende kræft i æggestokkene efter en helt særlig procedure

Status

Så mange ansøgninger har Medicinrådet modtaget

Pr. 31. december 2017 har Medicinrådet i alt modtaget 33 foreløbige ansøgninger og 15 endelige ansøgninger.

December 17 nye lægemidler.png
Metoder og ansøgning

Læs mere om Medicinrådets metoder og find information om ansøgningsprocessen her

Fagudvalg

Find kommissorier og sammensætning af Medicinrådets fagudvalg

Dagsordener og referater

Dagsordener for rådsmøderne offentliggøres fem dage før mødet

Lægemiddelrekommandationer

Medicinrådet udsteder rekommandationer på baggrund af prisforhandlinger og udbud foretaget af Amgros I/S