17. maj 2017

Sådan vurderer Medicinrådet biosimilære lægemidler

Medicinrådet har besluttet, at biosimilære lægemidler skal behandles i Rådets fagudvalg for det relevante terapiområde. Læs mere her:

16. maj 2017

Medlemmer af Medicinrådet og fagudvalg kan ikke modtage ydelser fra firmaer

Størstedelen af medlemmerne af fagudvalget vedrørende gigtsygdomme må forlade fagudvalget, fordi deres kongresdeltagelse ikke er i overensstemmelse med Medicinrådets habilitetspolitik om, at medlemmer ikke må modtage ydelser fra firmaer, som har lægemidler til vurdering

Metoder

Læs mere om Medicinrådets metoder og find metodehåndbøgerne her

Fagudvalg

Find kommissorier og sammensætning af Medicinrådets fagudvalg

Dagsordener og referater

Dagsordener for rådsmøderne offentliggøres fem dage før mødet

Lægemiddelrekommandationer

Medicinrådet udsteder rekommandationer på baggrund af prisforhandlinger og udbud foretaget af Amgros I/S