Metoder

Medicinrådet vurderer nye lægemidler/indikationer og udarbejder behandlingsvejledninger for terapiområder. De to processer beskrives i hver sin metodehåndbog


Medicinrådet arbejder efter to processer: Rådet vurderer ansøgninger om nye lægemidler/nye indikationer og udarbejder behandlingsvejledninger for terapiområder.

De to processer beskrives i hver sin metodehåndbog:

Engelske versioner af metodehåndbøgerne kan findes her: In English


Læs mere

 


VURDERING AF NYE LÆGEMIDLER/NYE INDIKATIONER

Medicinrådet behandler ansøgninger om nye lægemidler og nye indikationer.

Læs mere


VURDERING AF TERAPIOMRÅDER

Når Medicinrådet træffer beslutning om hvilke terapiområder, der skal udarbejdes en regional behandlingsvejledning for, ser de på et eller flere af følgende kriterier:

  • Er det medicin, som udgør en væsentlig udgiftspost for sygehusene?
  • Er det medicin, som er kendetegnet ved en stærk udgiftsvækst?
  • Er det et terapiområde, hvor der kan opnås bedre kvalitet i anvendelsen, og hvor der vurderes at være behov for at opnå fælles regional konsensus?

Læs mere om vurdering af terapiområder