Dupixent (dupilumab)

Ansøger: Sanofi Genzyme
Indikation: Atopisk eksem

Dato for endelig ansøgning: Endnu ikke modtaget

Forventet dato for Medicinrådets vurdering: Ikke fastlagt

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. atopisk eksem

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Thomas Linemann, tlf. +45 30 34 46 49, tli@medicinraadet.dk

Om Medicinrådets anbefalinger

Medicinrådets anbefalinger bygger på en faglig vurdering af, om ny medicin giver merværdi for patienterne i forhold til eksisterende behandling samt en vurdering af omkostningerne ved at anvende medicinen.

Regionernes indkøbsorganisation Amgros forhandler en pris for medicinen med ansøgeren. På baggrund af den forhandlede pris vurderer Medicinrådet, om medicinens merværdi står mål med prisen, og om medicinen derfor kan anbefales som standardbehandling.

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 13. september 2017

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

28. juni 2017

       
Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

11. september 2017

       
Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

Ikke påbegyndt.

      Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

Ikke påbegyndt.

 

40 dage

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har sin vurdering i høring hos ansøger

Ikke påbegyndt.

 

14 dage

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet