Ansøgninger under behandling

Medicinrådet behandler ansøgninger om vurderinger om nye lægemidler og nye indikationer. Oversigten her viser, hvilke ansøgninger Medicinrådet p.t. har under behandling

For at Danmark fortsat kan være et af de lande, hvor ny medicin hurtigt bliver taget i brug, har Medicinrådet tre måneder til at udarbejde en anbefaling af et nyt lægemiddel, fra den dag den endelige ansøgning indsendes.
Læs mere om ansøgningsprocessen for nye lægemidler og nye indikationer

Oplysninger om et ansøgt lægemiddel offentliggøres, når Medicinrådet modtager en foreløbig ansøgning.

Ansøgninger under behandling

P.t. behandler Medicinrådet ansøgninger om følgende lægemidler (sidst opdateret den 19. september 2017)


Om oversigten

For hvert enkelt lægemiddel vises, hvor langt ansøgningen er i processen, om der er opstået forsinkelser, eller om processen er sat på pause – et såkaldt ”clock-stop”. ”Clock-stop” kan for eksempel indsættes, hvis ansøgeren ikke overholder tidsfristen for høringssvar, eller hvis en ansøgning er mangelfuld, og Medicinrådet derfor selv skal udføre litteratursøgning og analyser. Hvis der indsættes ”clock-stop”, beskrives årsagen til pausen.