Ansøgninger under behandling

Medicinrådet behandler ansøgninger om vurderinger af nye lægemidler og nye indikationer. Oversigten her viser, hvilke ansøgninger Medicinrådet p.t. har under behandling.

Oplysninger om et ansøgt lægemiddel offentliggøres, når Medicinrådet modtager en foreløbig ansøgning. Oversigten er opdateret den 3. april 2018.

 Generisk navn

 Handelsnavn

 Indikation

 Abirateron acetat  ZYTIGA  Metastaserende hormonnaiv prostatakræft (mHNPC)
 Alectinib   Alecensa  ALK-positiv lungekræft
 Ataluren  Translarna  Duchennes muskeldystrofi
 Atezolizumab  Tecentriq  Blærekræft, 1. og 2. linje
 Atezolizumab  Tecentriq  Lungekræft
 Benralizumab  Fasenra  Svær eosinofil astma
 Bictegravir / emtricitabine / tenofovir alafenamid   Biktarvy  Hiv
 Brentuximab vedotin  Adcetris  Kutant T-celle-lymfom
 Cabozantinib  Cabometyx  Nyrekræft
 Certolizumab pegol  Cimzia  Moderat til svær plaque-psoriasis
 Dabrafenib og trametinib i kombination  -   Malign melanom adjuverende behandling
 Darvadstrocel  Alofisel  Komplekse perianale fistler ved Crohns sygdom
 Emicizumab  Hemlibra  Hæmofili A med inhibitor
 Encorafenib i kombination med binimetinib   -  Modermærkekræft
 Gemtuzumab ozogamicin  Mylotarg  Akut myeloid leukæmi
 Inotuzumab ozogamicin  Besponsa  Akut lymfatisk leukæmi
 Ixekizumab  Taltz  Psoriasisartrit
 Lenalidomid  Revlimid  Myelomatose
 Letermovir  PREVYMIS  Forebyggelse af cytomegalovirus (CMV) -reaktivering og -sygdom
 Limbale stamceller  Holoclar  Limbal stamcellemangel
 Lutetium-177-Dotatate   Lutathera  Metastatisk gastro-entero-pankreatiske neuroendokrine tumorer
 Niraparib  Zejula  Platin-sensitiv, recidiverende kræft i æggestokkene
 Nivolomab  Opdivo  Adjuverende melanom
 Nivolumab og ipilimumab i kombination   Opdivo og Yervoy   i kombination  Nyrekræft
 Ocrelizumab  Ocrevus  Attakvis multipel sklerose
 Ocrelizumab  Ocrevus  Primær progressiv multipel sklerose
 Olaparib  Lynparza  Kræft i æggestokkene
 Pertuzumab og tastruzumab i kombination  Perjeta og Herceptin i kombination  Tidlig HER2 og brystkræft
 Ribociclib  Kisqali  Brystkræft
 Rurioctocog alfa pegol  Adynovi  Hæmofili A
 Sarilumab  Kevzara  Reumatoid artrit
 Telotristat ethyl  Xermelo  Carcinoid syndrom ved neuroendokrine tumorer
 Tivozanib  Fotivda  Nyrekræft
 Tocilizumab  RoACTEMRA  Kæmpecellearteritis (GCA)
 Tofacitinib  Xeljanz  Psoriasisartrit
 Tolvaptan  Jinarc  Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD)
 Velmanase alfa  Lamzede  Alfa-mannosidose


Anbefalinger

Medicinrådets anbefalinger vedrørende nye lægemidler og nye indikationer kan findes her:

Om oversigten

For hvert enkelt lægemiddel vises, hvor langt ansøgningen er i processen, om der er opstået forsinkelser, eller om processen er sat på pause – et såkaldt ”clock-stop”. ”Clock-stop” kan for eksempel indsættes, hvis ansøgeren ikke overholder tidsfristen for høringssvar, eller hvis en ansøgning er mangelfuld, og Medicinrådet derfor selv skal udføre litteratursøgning og analyser. Hvis der indsættes ”clock-stop”, beskrives årsagen til pausen.

Læs mere: