Ansøgninger under behandling

Medicinrådet behandler ansøgninger om vurderinger af nye lægemidler og nye indikationer. Oversigten her viser, hvilke ansøgninger Medicinrådet p.t. har under behandling.

Oplysninger om et ansøgt lægemiddel offentliggøres, når Medicinrådet modtager en foreløbig ansøgning. Oversigten er opdateret den 13. februar 2018.

Generisk navn

Handelsnavn

Indikation

 Abirateron acetat  ZYTIGA  Metastaserende hormonnaiv prostatakræft  (mHNPC)
 Alectinib   Alecensa  ALK-positiv lungekræft
 Ataluren  Translarna  Duchennes muskeldystrofi
 Atezolizumab  Tecentriq  Blærekræft, 1. og 2. linje
 Atezolizumab  Tecentriq  Lungekræft
 Benralizumab  Fasenra  Svær eosinofil astma
 Brentuximab vedotin  Adcetris  Kutant T-celle lymfom
 Brodalumab  Kyntheum  Moderat til svær plaque-psoriasis
 Cabozantinib  Cabometyx  Nyrekræft
 Darvadstrocel  Alofisel  Komplekse perianale fistler ved Crohns sygdom
 Emicizumab  Hemlibra  Hæmofili A med inhibitor
 Guselkumab  Tremfya  Moderat til svær plaque-psoriasis
 Inotuzumab ozogamicin  Besponsa  Akut lymfatisk leukæmi
 Lenalidomid  Revlimid  Myelomatose
 Letermovir  PREVYMIS  Forebyggelse af cytomegalovirus (CMV)-reaktivering og -sygdom
 Limbale stamceller Holoclar Limbal stamcellemangel
 Lutetium-177-Dotatate   Lutathera  Metastatisk gastro-entero-pankreatiske neuroendokrine tumorer
 Niraparib  Zejula  Platin-sensitiv, recidiverende kræft i æggestokkene
 Nivolumab og ipilimumab i kombination   Opdivo og Yervoy  i kombination  Nyrekræft
 Ocrelizumab  Ocrevus  Attakvis multipel sklerose
 Ocrelizumab  Ocrevus  Primær progressiv multipel sklerose
 Ribociclib  Kisqali  Brystkræft
 Rurioctocog alfa pegol  Adynovi  Hæmofili A
 Sarilumab  Kevzara  Reumatoid artrit
 Telotristat ethyl  Xermelo  Carcinoid syndrom ved neuroendokrine tumorer
 Tivozanib  Fotivda  Nyrekræft
 Tocilizumab  RoACTEMRA  Kæmpecellearteritis (GCA)
 Tolvaptan  Jinarc  Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD)
 Velmanase alfa  Lamzede  Alfa-mannosidose


Anbefalinger

Medicinrådets anbefalinger vedrørende nye lægemidler og nye indikationer kan findes her:

Om oversigten

For hvert enkelt lægemiddel vises, hvor langt ansøgningen er i processen, om der er opstået forsinkelser, eller om processen er sat på pause – et såkaldt ”clock-stop”. ”Clock-stop” kan for eksempel indsættes, hvis ansøgeren ikke overholder tidsfristen for høringssvar, eller hvis en ansøgning er mangelfuld, og Medicinrådet derfor selv skal udføre litteratursøgning og analyser. Hvis der indsættes ”clock-stop”, beskrives årsagen til pausen.

Læs mere: