Lægemiddel-rekommandationer

Medicinrådet udsteder rekommandationer på baggrund af prisforhandlinger og udbud foretaget af Amgros I/S


Medicinrådet udarbejder lægemiddelrekommandationer, som viser klinisk prioritering og dernæst økonomisk prioritering af de ligestillede lægemidler til behandlingen af et behandlingsområde.

Indtil Medicinrådet godkender nye behandlingsvejledninger, udarbejdes lægemiddelrekommandationerne på baggrund af RADS-behandlingsvejledninger.

Medicinrådet har ikke taget stilling til det kliniske grundlag udarbejdet af RADS, men alene godkendt, at lægemiddelrekommandationen er udarbejdet på baggrund af en behandlingsvejledning, som tidligere er godkendt af RADS.

Rekommandationer udarbejdet på baggrund af RADS-behandlingsvejledninger viser en prioritering baseret alene på lægemiddelpris og ikke totalomkostninger.

Vælg

Lægemiddelrekommandationer på baggrund af RADS' behandlingsvejledninger