Lægemiddel-rekommandationer

Medicinrådet udsteder rekommandationer på baggrund af prisforhandlinger og udbud foretaget af Amgros I/S

Om lægemiddelrekommandationer fra Medicinrådet

En lægemiddelrekommandation vejleder regionerne om hvilke lægemidler, der er mest hensigtsmæssige at anvende til behandling af patienter inden for et terapiområde.

Indtil Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledninger, udarbejder og godkender Medicinrådet lægemiddelrekommandationer på baggrund af behandlingsvejledninger, som tidligere er godkendt af RADS.

I RADS' behandlingsvejledninger har et RADS-fagudvalg taget stilling til, om to eller flere lægemidler kan ligestilles klinisk. Denne ligestilling danner grundlag for et Amgros-udbud. På baggrund af udbuddet udarbejder Medicinrådet en lægemiddelrekommandation til regionerne, hvor det billigste lægemiddel typisk bliver anbefalet.

RADS-fagudvalget godkender ikke Medicinrådets lægemiddelrekommandation, men har alene tidligere bidraget til at udarbejde den RADS-behandlingsvejledning, der danner grundlag for lægemiddelrekommandationen.

Lægemiddelrekommandationer efter Medicinrådets metoder

Når Medicinrådet efter 1. januar 2017 udarbejder behandlingsvejledninger, skal Medicinrådets fagudvalg fortsat tage stilling til, om to eller flere lægemidler kan ligestilles klinisk.

Medicinrådet kan, i modsætning til RADS, medtage sundhedsøkonomiske omkostninger, der knytter sig til anvendelse af et lægemiddel, og som rækker ud over lægemidlets pris.

En lægemiddelrekommandation på baggrund af en behandlingsvejledning fra Medicinrådet er udarbejdet med udgangspunkt i en evt. klinisk ligestilling, et AMGROS-udbud og en efterfølgende sundhedsøkonomisk vurdering. Disse lægemiddelrekommandationer udarbejdes uden faglige input fra fagudvalget.

Offentliggørelse af lægemiddelrekommandationer

Alle lægemiddelrekommandationer godkendes af Medicinrådet på et rådsmøde. Herefter offentliggøres de på Medicinrådets hjemmeside. Lægemiddelrekommandationen udarbejdes, når Amgros har afholdt udbud. Det sker typisk 2-4 måneder efter en evt. klinisk ligestilling er godkendt. I nogle tilfælde kan der afholdes flere på hinanden følgende udbud på baggrund af en evt. klinisk ligestilling. Det kan ske, selvom det kliniske grundlag ikke er blevet opdateret.


Opdatering af RADS-dokumenter

Efter afviklingen af RADS pr. 31. december 2016 har det vist sig at være nødvendigt at udsende ændringer og rettelser af en række RADS-dokumenter. Medicinrådet har påtaget sig opgaven med at udsende de pågældende dokumenter til regionerne:

 

Vælg

Lægemiddelrekommandationer godkendt af Medicinrådet

Antistof (immunglobuliner)

Primære og sekundære immundefekter

Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP)
Multifokal motorisk neuropati (MMN)
Guillain-Barré syndrom (GBS)
Immun trombocytopeni (ITP)
Kawasaki sygdom

Blodmangel (anæmi)

Blødersygdom (hæmofili)


Stimulation af dannelse af hvide blodlegemer (G-CSF)

Blodkræft (kronisk myeloid leukæmi - CML)

Brystkræft

Knoglemarvskræft (myelomatose)

Lungekræft

Neuroendokrine tumorer

Nyrekræft

Prostatakræft

 Tyk- og endetarmskræft