Behandlings-vejledninger

I behandlingsvejledninger vurderer Medicinrådet flere lægemidler inden for samme terapiområde


Blødersygdom (hæmofili)
28. juni 2018
Medicinrådets gennemgang af terapiområdet hæmofili B - Evidensbaseret valg af faktor IX præparater


Kronisk hepatitis C
28. juni 2018
Medicinrådets behandlingsvejledning for kronisk hepatitis C - valg af lægemidler
Medicinrådets gennemgang af terapiområdet kronisk hepatitis C - valg af lægemidler


Svær astma
7. marts 2018
Medicinrådets behandlingsvejledning for biologiske lægemidler til svær astma
Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning for biologiske lægemidler til svær astma