Anbefalinger - nye lægemidler og nye indikationer

Herunder findes Medicinrådet anbefalinger vedrørende nye lægemidler eller nye indikationer

 

Medicinrådets anbefalinger er sorteret efter sygdomsområder og oplistet alfabetisk efter lægemidlets generiske navn. Anbefalingerne findes nederst på denne side

 

Find

Anbefalinger

abirateron acetat (Zytiga) til nydiagnosticeret højrisiko metastaserende kastrationssensitiv prostatakræft
28. juni 2018


alectinib (Alecensa) til førstelinjebehandling af ALK-positiv non-småcellet lungekræft (NSCLC)
30. maj 2018

atezolizumab (Tecentriq) til ikke-småcellet lungekræft
15. august 2018

atezolizumab (Tecentriq) til urotelialt karcinom
15. august 2018

Se også "Tidligere anbefalinger" nederst på denne side

brentuximab vedotin (Adcetris)
15. august 2018


inotuzumab ozogamicin (Besponsa) til akut lymfatisk leukæmi
30. maj 2018


letermovir (PREVYMIS)
15. august 2018


Lu-177-DOTATATE (Lutathera) til gastro-entero-pankreatiske neuroendokrine tumorer

30. maj 2018


midostaurin (Rydapt) til akut myeloid leukæmi (AML)
30. januar 2018

 
nivolumab (Opdivo) til urotelialt karcinom
13. december 2017


obinutuzumab (Gazyvaro) til follikulært lymfom
7. februar 2018


pembrolizumab (Keytruda) til urotelialt karcinom
15. august 2018

Se også "Tidligere anbefalinger" nederst på denne side


regorafenib (Stivarga) til hepatocellulært karcinom
30. januar 2018

ribociclib (Kisqali) til brystkræft
24. april 2018


telotristat ethyl (Xermelo) til karcinoid syndrom hos patienter med neuroendokrine tumorer

30. maj 2018

velmanase alfa (Lamzede) til alfa-mannosidose
28. juni 2018